EMOTION CODE 

Är en fantastisk metod som enkelt, snabbt och smärtfritt avlägsnar känslomässiga blockeringar och negativa cellminnen!
Alla dessa blockeringar kommer från händelser då vi inte har kunnat hantera eller släppa den negativa känslan medvetet. Dessa energier stör vårat normala energifält och skapar smärta, olika sjukdomar, PTSD, oro, ångest, fobier, depressioner med mera.
Precis som med Hypnosen arbetar vi här med det undermedvetna sinnet, eftersom det styr ca. 95% av din dagliga upplevelse och är så mycket mer kraftfullt än ditt medvetna sinne som bara tar upp 5 %.
Det har lagrat ALLT som du har upplevt. Allt finns kvar inom dig och påverkar dig mer än du någonsin kan ana!

Jag använder muskeltest/kinesiologi för att hitta orsaken till ditt problem & de instängda känslorna som har orsakat det. Vi avlägsnar dessa energier med en djup intention och en magnet som förs över kroppens huvudmeridian. Ungefär som att avmagnitisera ett bankomatkort! 

Hjärtvägg
Det är också väldigt vanligt att ditt undermedvetna har valt att skydda ditt hjärta genom att med hjälp av känsloenergi bygga upp ett skydd runt hjärtat, det kallar vi hjärtvägg.
Eftersom hjärtat är kärnan i vår existens skyddar vårt undermedvetna hjärtat. När något händer oss som får oss att känna sorg, rädsla, ilska, förnedring så skapas ett skyddsrum som är livsviktigt just då. Men denna hjärtvägg blir ju kvar och byggs på allteftersom och till slut försvagas vårt immunförsvar och det är inte ovanligt med hjärtattack eller annat hjärtrelaterat problem. Det kan också påverka din förmåga att känna glädje, kärlek och framgång.
Att lösa upp dessa blockeringar är en förutsättning för att kroppen och sinnet ska läka.

Den här tekniken är utvecklad av Dr. Bradley Nelson från USA, han är bl.a. kiropraktor och mycket runt tekniken är uppbyggt runt vetenskap och kvantfysik men också från traditionell kinesisk medicin och med över 20 års erfarenhet.

Om du är nyfiken av att lära dig mer så finns det gratis nedladdning av e-bok och känslokarta på Helerslibrary  Bara att registrera sig!

Vi använder oss av vårat kollektiva energifält när vi utför behandling på distans, det kanske låter lite flummigt men inom Kvantfysiken kan man idag verifiera att detta fält verkligen existerar. Vi är alla sammankopplade via detta fält och jag tycker faktist att behandlingar på distans fungerar snäppet bättre än när vi träffas.

 

META MEDICIN

Jag använder mig av Meta medicin som en analysmodell för att snabbt komma i kontakt med den underliggande konflikten bakom ett symtom, en sjukdom.

Meta medicin ser till helheten och omfattar den fysiska kroppen, såväl som sinne och själ, samt tar hänsyn till omgivningen.
Grundtanken är att förstå det bilogiska förloppet och välja terapier och behandlingar som stödjer det naturliga läkandet. Det inkluderar såväl traditionell, komplementär som alternativmedicin.

Metamedicinen räknar sjukdom som en process i två faser. Konfliktfasen och återhämtningsfasen.
De vanligaste symtom som vi kallar sjukdomar såsom eksem, förkylning, feber, eller cancer är inte enligt metamedicinen sjukdomar utan en del an sjukdomsprocessen.

 

HYPNOS

Är ett förändrat medvetande tillstånd men det är ett naturligt tillstånd som oftast medför en väldigt djup avslappning samtidigt som perceptionsfältet smalnar av så du blir mer fokuserad och har full kontroll!

Hypnos bygger på lagen om orsak och verkan. Att det finns en bakomliggande orak till alla symtom/problem, det kan vara omedvetet eller i helt borträngda minnen. Gamla minnen och känslor kan trigga i gång en hel rad olika symtom och känsloyttringar.
Hypnos har använts sen 1800 talet ex, som enda smärtlindring vid operationer.

Det finns mycket forskning som tyder på att Hypnos och dess positiva 
effekter kan hjälpa vid ex: stärka självkänslan, stress, ångest, depressioner, sömnproblem, rökavvänjning, viktminskning, huvudvärk, migrän, reducera smärta, fibromyalgi, IBS, snabbare läkning, Hypnos saktar ner demens.
Men även vid andra problem så som, stamning, sängvätning, sexuella problem, prestations ångest, sportprestationer, nagelbitning ja, som ni ser kan listan nästan bli hur lång som helst, så tveka inte att kontakta mig vid frågor.

 

HYPNOANALYS

Används bland annat vid rädslor, fobier, ångest, mm. När man hittat orsaken till problemet brukar symtomen i regel försvinna helt eller försvagas. Det är även ett fantastiskt sätt att få bättre förståelse för sig själv, sitt agerande och sina känslor! Det brukar ta 6-12 sessioner och man brukar gå en gång i veckan.

Här kan Du läsa om en klients upplevelse av sin egen Hypoanlys?
 

TIDIGARE LIV TERAPI

Används för att gå tillbaka till minnen i tidigare liv. Det finns flera fördelar med TLT då man ofta får en djupare insikt och förståelse för specifika mönster och beteenden hos sig själv. Man kan också finna den bakomliggande orsaken till fysiska och psykiska symtom som man har i sitt nuvarande liv. Men många gör det som en del i ett andligt sökande. En positiv bieffekt är att eventuell rädsla för döden försvinner vid denna typ av terapi.

 

EMI - EYE MOVEMENT INTEGRATION

Ögonrörelseterapi tar ca 1,5 till 2 timmar hos terapeuten och det räcker oftast med en eller två sessioner för att avhjälpa problemet. Passar extra bra för människor som har svårt att prata om sina känslor då jag inte behöver veta orsaken till att du kommer till mig. Den känsla/orsak som du söker för, har tidigare gått in genom dina ögon och lagrats som ett ”minnesspår” i din hjärna. Genom att ta fram och känna känslan och samtidigt följa en penna med ögonen, som terapeuten för i speciella mönster kan man förminska eller ta bort detta ”minnesspår” och ersätta det 
Effekten av behandlingen är omedelbar!
Lämpar sig utmärkt för de flesta känslor som är negativt laddade: oro, otäcka minnen, trauman, obehagskänslor, skam/skuld, PTSD mm.
Varför ska jag välja Hypnoterapi framför andra terapiformer?
Alla terapiformer kan ha sina fördelar. Men fördelen med Hypnoterapi är tillgången på känslominnen i både medvetna och bortträngda minnen vilket leder till att terapitiden blir avsevärt kortare. 

I en studie i behandling av emotionella/mentala symtom av Alfred A Barrios som publicerats i bl.a. Psychotherapy Magasin & American Health Magazine är effekten av de olika terapiformerna:

- Psychoanalysis (psykoanalys): 38% recovery after 600 sessions
- Behavior therapy (KBT): 72% recovery after 22 sessions
- Hypnotherapy (Hypnoterapi): 93% recovery after 6 sessions.


Med hypnos jobbar vi för ett bestående resultat! Vi vill inte dämpa saker eller behandla symtom, vi jobbar istället tillsammans för att Du ska hitta Din inre styrka och kraft till förändring och därmed kunna leva ett friare liv! Vi jobbar också för att stärka Dig känslomässigt och mentalt så att Du blir mer av Ditt bästa jag!